Vi tar hand om Din och Ditt företags administration!

Välkommen till Lundell Ekonomi o Skattekonsult AB

Bokföring/Löner

Vi har lång praktisk och teoretisk utbildning inom ekonomi och kan sköta din bokföring enligt gällande lagstiftning. Vi arbetar till största del med Visma men även andra bokföringsprogram. Vårt önskemål är att du har dina verifikationer, kvitton, fakturor mm sorterade i tidsordning insatt i en pärm. Detta underlättar vårt arbete och därmed blir dina kostnader för våra tjänster också lägre, i samband med att du lämnar handlingar vill vi ha kopior på ditt kontoutdrag från banken.

Kontoutdrag från skattekontot vill vi också ha alternativt en fullmakt till ditt skattekonto på skatteverkets hemsida, vid uppstart önskar vi kopia på registreringsbevis hos Bolagsverket och skattemyndigheten. Vi kan även utföra kundfakturor efter dina underlag och betala dina leverantörsfakturor om du så önskar. Handlingarna lämnas till oss i god tid före aktuell momsredovisnings datum.

Vi erbjuder resultatrapporter och balansräkning efter intervall som du önskar, dagbok och huvudbok allt enligt bokföringslagens krav. Vi kan köra dina löner i vårt löneprogram, givetvis lämnar vi även in kontrolluppgifter på eventuella utdelningar.

Lämna dina papper till oss, du kan vara säker på att det blir proffsigt gjort och att du betalar ett pris som är mycket konkurrenskraftigt.

Bokslut

Om du driver aktiebolag är du skyldig att senast sju månader efter räkenskapsårets slut lämna det till Bolagsverket. Vi jobbar med Vismas bokslutsprogram. Det är ett rationellt program som gör att bokslutet kan göras till ett konkurrenskraftigt pris. Vilket bokföringsprogram du använder har ingen betydelse. Vi kan göra ditt bokslut även om du sköter den löpande bokföringen själv.

Vår långa erfarenhet och utbildning gör att vi kan gällande regler och möjligheter i bokslutsarbetet. Om du vill eller om du enligt lag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor så sammarbetar vi med etablerade revisorer.

Deklaration / Skattekonsultation

Vi gör alla typer av deklarationer. Privata, enskilda firmor eller aktiebolag. Deklarationen i ett aktiebolag är normalt ganska enkel när bokslutet väl är gjort. Enskild firma är betydligt mer komplicerad med expansionsfond, räntefördelning mm. Vi kan programmen Visma Skatt Proffs och har kunskaper för att göra en deklaration rätt och ta vara på de lagliga möjligheter som finns att påverka din skatt.

Avtalsfrågor

Vi kan upprätta avtal, kontrakt och aktieägaravtal. Bolagsbildningar av alla företagsformer och anmälningar till Skatteverket angående moms och arbetsgivaravgifter. Skatteärenden av olika slag. Har du problem att få betalt kan vi hjälpa till med nödvändiga handlingar.

Fråga oss – vi hjälper till. Kostnaden kan inte jämföras med en advokats arvode. Vi kan viss juridik, vi vill inte jämnställa oss med en advokat men kan ta på oss ärenden av enklare slag. Skall du sälja eller köpa ett företag så kan vi hjälpa till med avtal och givetvis bedömning av det företag du tänker köpa / sälja. Skall du avveckla ditt företag så hjälper vi gärna till med det också.

Stabilt konsultföretag sedan 1989

Lesab är ett välrenomerat och stabilt konsultföretag som inledde sin verksamhet 1989. Vi ombesörjer allt som rör din och ditt företags ekonomi. I vår personalstyrka har vi bred kompetens med många års erfarenhet för att kunna serva dig på bästa vis. Vi arbetar alltid med de senaste programvarorna för att kunna utföra vårt jobb konstnadseffektivt!

Välkommen att kontakta oss!

Jan Lundell, VD